COMPETÈNCIES

Les nostres activitats s’adapten a diversos sectors i àrees de negoci, però en essència abordem mitjançant un enfocament metodològic solucions que busquen:
  • Revisar l’operativa i dissenyar millores

– Models de negoci

– Planificació i estructura financera

– Operacions, considerant el mercat, el model de negoci, les capacitats internes i les millors pràctiques

  • Millorar i optimitzar

– Els processos interns

– Les eines de gestió operativa i sistemes de presa de decisions

– L’organització interna, amb les funcions i responsabilitats del personal

– Formació del persona

  • Implantar les millores definides
  • Transformar l’organització i gestionar el canvi que comporta
Per aconseguir els resultats desitjats, oferim diferents serveis segons les necessitats dels nostres clients, com revisar el model de negoci i el seu enfocament al mercat o bé la idoneïtat de l’estructura financera i que es pot fer per millorar-la. També oferim el disseny d’un model d’operacions que tingui un equilibri entre els processos, l’organització, els sistemes de presa de decisions i la formació del personal.Tot això orientat des d’un bon principi a la millora tangible dels resultats empresarials.
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS