FINANCES CORPORATIVES

GESTIÓ FINANCERA CORPORATIVA

Preparar les empreses per a la seva venda, ampliació de capital i/o incorporació de socis

 • Optimitzar el valor de la companyia
 • Reduir l’impacte dels obstacles per a la venda
 • Valorar el risc fiscal i encaixar el seu impacte en la venda
 • Coordinar i crear un equip legal per a l’operació
 • Analitzar l’estructura òptima de venda   
 • Valorar a qui i per què podria interessar la companyia
 • Analitzar el Finançament
 • Vendor Due Diligence
 • Revisar el pla estratègic de negocis
 • Definir la informació de màxima confidencialitat

Compra – venda d’empreses

 • Mandats

Adquisició de companyies

Preparació i venda de companyies

Operacions de fusió

Recerca de socis financers i oportunitats d’inversió per a fons capital risc.

 • Informes de valoració
 • Negociació dels termes i condicions en transaccions

 

TRANSFORMACIÓ FINANCERA

Pla de viabilitat i Reconstrucció

 • Gestió de crisi de Tresoreria a curt i mig termini
 • Desinversió activitats no rendibles
 • Creació de l’equip de Crisi
 • Reestructuració Operativa
 • Redimensionament de plantilles
 • Reestructuració de Deute
 • Reducció de costos
 • Control de Gestió
 • Renegociació de condicions amb proveïdors
 • Redefinició i implantació del Organigrama
 • Suport a l’execució i presa de decisions
 • Suport a la gestió del canvi i a superar la Crisi
 • Estratègia de comunicació interna i externa
 • diagnòstic empresarial
 • Preparació del Concurs de Creditors
 • Liquidació ordenada d’empreses
 • Negociació del Conveni amb treballadors i creditors
 • Revisió de plans de Viabilitat (IBR)
 • Valorar risc creditici i risc de liquiditat

Serveis de refinanciació

 • Elaboració del pla estratègic financer

Estimació fluxos de caixa, avaluació capacitat de retorn i anàlisi de sensibilitat.

Reestructuració de balanços, gestió impagats i renegociació deute amb proveïdor

 • Refinançament del deute amb entitats financeres

Anàlisi del deute financer, optimització de palanquejament, determinació del Pool Bancari, anàlisi de garanties i avals, disseny de les estratègies de refinançament possibles, elaboració del dossier per a la negociació del deute, reunions bilaterals amb entitats financeres i reunions col·lectives amb entitats financeres .

Anàlisi contracte de refinançament i estructuració coordinada amb els assessors legals i fia del refinançament.

 

 

ASSESSORIA EN INVERSIONS CORPORATIVES

Inversiores financeres i capital de risc

 • Cerca de targets potencials, definició de criteris, contacte, seguiment i preparació de la documentació necessària
 • Assessorament en l’adquisició, operacions de growth capital, MBO, substitució d’accionistes, buildup i integracions
 • Cerca de finançament bancari per a l’execució d’operacions
 • Due Diligence de millora de l’EBITDA operatiu
 • Perfils cecs

Integració d’adquisicions

 • Definició del pla d’integració per àrees funcionals i global
 • Calendari del projecte d’execució
 • Coordinació per part del CIO (Chief Integration Officer) de DOT dels responsables de cada àrea de l’empresa compradora
 • Assegurar el control de gestió operativa de l’empresa adquirida
 • Assignació de l’equip responsable per a l’execució, integració de RRHH i redefinició de l’organigrama

 

 

INTERIM MANAGEMENT

VALORACIÓ RIRS/FISCAL

 • Interim Managers en processos d’Adquisició
 • Interim Managers en processos de Reestructuració
 • Gestió de crisi
 • KPIs valoració risc
 • Pre Due Diligence Fiscal
 • Due Diligence Fiscal
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS