SERVEIS DE MANAGEMENT

Oferim projectes de millora que estructurem de la següent forma:

  • Diagnòstic: és la fase inicial on es plantegen les solucions i es quantifica el potencial de millora i retorn del projecte. Els elements clau són:

– Estudis detallats dels processos i dels sistemes de gestió

– Identificació de millores possibles

– Diagnòstic amb la valoració del benefici potencial

  • Projecte de millora i canvi: en aquesta fase es dissenya la solució i s’implanta per obtenir resultats. Els principals elements són:

– Definició d’accions

– Disseny de solucions

– Implantació de canvis necessaris

– Seguiment del progrés

– Avaluació de resultats

  • Consolidació i Millora contínua:  Realitzem un seguiment per assegurar el manteniment de les millores implantades. A destacar:

– Seguiment dels canvis

– Valoració del grau de compliments. Auditories

– Establiment d’accions correctores

APLICACIÓ EN ÀREES DE L’EMPRESA

Des de la nostra experiència, hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions a les necessitats específiques de les diferents àrees i direccions de les empreses. Aquest coneixement ens permet implantar els canvis necessari amb més qualitat i velocitat, garantint els resultats desitjats.

LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS