RESULTATS QUE ACONSEGUIM

DOT CONSULTING aconseguim resultats tangibles. Són el retorn dels nostres projectes, i la raó per què es realitzen. Les millores que s’obtenen depenen de la tipologia i dels objectius dels projectes que realitzem amb els nostres clients.

Les classifiquem en 9 grans grups:  

  • Créixer en vendes. Millorar la productivitat comercial, el nombre de visites, el nombre de conversió de visites en vendes, argumentaris de venda, venda creuada de productes i serveis, optimització de la cartera de clients, etc.
  • Reduir costos. Implantem millores per a utilitzar menys recursos, comprar més barat, reduir el malbaratament, optimitzar l’ús d’instal·lacions, reducció i optimització d’inventaris, etc, orientades a la reducció de costos
  • Nivell de qualitat. Millorem el nivell de qualitat en serveis i fàbriques, reduïm els desaprofitaments en​​clients, reduïm el nivell de desaprofitament en producció, millorem el nivell de satisfacció de clients, reducció deretreballs, millora de FTT (Bé a la Primera)
  • Nivell de Servei. Millora del compliment de terminis acordats amb els clients, reducció del nombre d’abandonaments a “call center”, rapidesa en la prestació de serveis, millora de compliment de condicions en general amb proveïdors i clients, etc.
  • Saturar recursos. Ocupem en activitats productives els recursos disponibles, millorant la productivitat, l’aprofitament d’instal·lacions, optimitzant el consum, saturant màquines productives i en general, aprofitant millor els recursos disponibles
  • Terminis. Millorem els terminis de resolució d’incidències, de prestació de serveis, de disseny de productes, etc. Estandarditzem els terminis i els convertim en fiables
  • Simplificar. Reduïm el nivell de complexitat en els processos i organitzacions, eliminant passos innecessaris, aclarint els passos a seguir, suprimint documents prescindibles, facilitant l’operació i ordenant tots els procediments administratius
  • Lead Times. Reducció dels temps de fabricació, lliurament de productes i de prestació de serveis
  • Productivitat. Millora dels elements produïts per persona i unitat temps, amb increments de peces produïdes o bé en el nombre de serveis prestats a igualtat de recursos emprats
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS